ผู้เข้าชม 972006 ครั้ง Online 12 คน

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Monday 30th / 11 / 2020 เวลา 09:00:00ถึง Friday 4th / 12 / 2020 เวลา 11:59:59
2ตั้งแต่ Monday 30th / 11 / 2020 เวลา 09:00:00ถึง Friday 4th / 12 / 2020 เวลา 11:59:59
3ตั้งแต่ Monday 30th / 11 / 2020 เวลา 09:00:00ถึง Friday 4th / 12 / 2020 เวลา 11:59:59
4ตั้งแต่ Monday 30th / 11 / 2020 เวลา 09:00:00ถึง Friday 4th / 12 / 2020 เวลา 11:59:59
5ตั้งแต่ Monday 30th / 11 / 2020 เวลา 09:00:00ถึง Friday 4th / 12 / 2020 เวลา 11:59:59
6ตั้งแต่ Monday 30th / 11 / 2020 เวลา 09:00:00ถึง Friday 4th / 12 / 2020 เวลา 11:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Friday 24th / 07 / 2020 เวลา 09:00:00ถึง Thursday 30th / 07 / 2020 เวลา 23:59:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
45209น.ส. ณัชชา ปัสบาล ม.4/922
45250น.ส. สุพัฒตรา สุขประเสริฐ ม.4/1422
42898น.ส. จิราภรณ์ แสนคำ ม.4/319
42767นาย เหมสกฤษฎิ์ เสนคราม ม.4/1518
44438น.ส. เจนจิรา นิราช ม.5/515
42722น.ส. กีรติยาภรณ์ แร่ทอง ม.4/1615
43130น.ส. ปภาดา ทองเครือมา ม.5/1115
45211น.ส. ยุพาพร พุทธิชนม์ ม.4/914
42583น.ส. สุชัญญา ชูคันหอม ม.4/1014
42729น.ส. ปุณญานัฐ คงขุนทด ม.4/814
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011