งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน


ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Wednesday 21st / 05 / 2014 เวลา 07:00:00ถึง Friday 23rd / 05 / 2014 เวลา 23:59:00
2ตั้งแต่ Wednesday 21st / 05 / 2014 เวลา 07:00:00ถึง Friday 23rd / 05 / 2014 เวลา 23:59:00
3ตั้งแต่ Wednesday 21st / 05 / 2014 เวลา 07:00:00ถึง Friday 23rd / 05 / 2014 เวลา 23:59:00
4ตั้งแต่ Wednesday 21st / 05 / 2014 เวลา 07:00:00ถึง Friday 23rd / 05 / 2014 เวลา 23:59:00
5ตั้งแต่ Wednesday 21st / 05 / 2014 เวลา 07:00:00ถึง Friday 23rd / 05 / 2014 เวลา 23:59:00
6ตั้งแต่ Wednesday 21st / 05 / 2014 เวลา 07:00:00ถึง Friday 23rd / 05 / 2014 เวลา 23:59:00
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Wednesday 14th / 05 / 2014 เวลา 07:00:00ถึง Friday 23rd / 05 / 2014 เวลา 23:59:00

  

  สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
37082นาย ธนภัทร ชุมวัน ม.5/690
36411นาย ยงยุทธ พรรณโรจน์ ม.5/663
40407น.ส. อรอนงค์ พุทธิชนม์ ม.4/1048
37070นาย ชาวิช มะณีจักร์ ม.5/737
40368น.ส. ชลธิชา กระโพธิ์ ม.4/835
37540นาย วิศรุจน์ ก้านสนธิ์ ม.4/835
37706น.ส. พรชิญา จารุนัย ม.4/1032
40306ด.ญ. กุลปริยา ภูหมื่น ม.4/932
35711น.ส. วรรณละออ ตังสุข ม.6/629
37326นาย กษม แสงกล้า ม.4/1028
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011