งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน


ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Friday 11th / 04 / 2014 เวลา 08:00:00ถึง Sunday 13th / 04 / 2014 เวลา 23:59:00
2ตั้งแต่ Friday 21st / 03 / 2014 เวลา 08:00:00ถึง Sunday 23rd / 03 / 2014 เวลา 23:59:00
3ตั้งแต่ Saturday 22nd / 03 / 2014 เวลา 08:00:00ถึง Monday 24th / 03 / 2014 เวลา 23:59:00
4ตั้งแต่ Saturday 12th / 04 / 2014 เวลา 08:00:00ถึง Monday 14th / 04 / 2014 เวลา 23:59:00
5ตั้งแต่ Tuesday 25th / 03 / 2014 เวลา 08:00:00ถึง Thursday 27th / 03 / 2014 เวลา 23:59:00
6ตั้งแต่ Wednesday 26th / 03 / 2014 เวลา 08:00:00ถึง Friday 28th / 03 / 2014 เวลา 23:59:00
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Monday 24th / 03 / 2014 เวลา 12:00:00ถึง Tuesday 15th / 04 / 2014 เวลา 23:59:00

  

  สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
37082นาย ธนภัทร ชุมวัน ม.5/690
37070นาย ชาวิช มะณีจักร์ ม.5/729
35711น.ส. วรรณละออ ตังสุข ม.6/628
37326นาย กษม แสงกล้า ม.4/1028
37437นาย พุฒิเมธ ขันตี ม.4/323
40337นาย ศุภเกียรติ เชื้อนัก ม.4/622
36444นาย ณัฐดนัย กาหลง ม.5/1122
39822ด.ช. ศิวัช ศิรินัย ม.1/1121
40385นาย อนุกูล อั่นครุฑ ม.4/920
36604นาย จิรายุ ไชยพันนา ม.5/620
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011