ผู้เข้าชม 6418571 ครั้ง Online 9 คน

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Monday 16th / 10 / 2023 เวลา 09:00:00ถึง Friday 20th / 10 / 2023 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Tuesday 21st / 05 / 2024 เวลา 12:00:00ถึง Friday 24th / 05 / 2024 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Tuesday 21st / 05 / 2024 เวลา 12:00:00ถึง Friday 24th / 05 / 2024 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Thursday 9th / 05 / 2024 เวลา 09:00:00ถึง Friday 10th / 05 / 2024 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Tuesday 21st / 05 / 2024 เวลา 12:00:00ถึง Friday 24th / 05 / 2024 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Tuesday 21st / 05 / 2024 เวลา 12:00:00ถึง Friday 24th / 05 / 2024 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Thursday 2nd / 06 / 2022 เวลา 14:50:00ถึง Thursday 9th / 06 / 2022 เวลา 00:01:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
44646นาย อภิสิทธิ์ ปัดชา ม.5/537
47576นาย ดิษฐกาล เรืองดี ม.5/536
47553นาย พิชเญศ คำเคนบ้ง ม.5/1633
44639นาย ภูมิอนันต์ สะโสม ม.5/1532
46839น.ส. ธิมาพร ทองบ่อ ม.6/830
47288ด.ช. รุ่งภพ ประสงค์ศิล ม.2/1026
47503น.ส. สุธินันท์ ทองสาย ม.8/925
44356น.ส. สิริโสภา โสภาพันธ์ ม.6/923
44339น.ส. ชนิกา บุตรไชย ม.6/1322
44250นาย ภาณุพงศ์ ฤทธิ์ ม.6/1622
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011