ผู้เข้าชม 468984 ครั้ง Online 2 คน

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Tuesday 15th / 05 / 2018 เวลา 08:30:00ถึง Thursday 17th / 05 / 2018 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Tuesday 15th / 05 / 2018 เวลา 08:30:00ถึง Thursday 17th / 05 / 2018 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Tuesday 15th / 05 / 2018 เวลา 08:30:00ถึง Thursday 17th / 05 / 2018 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Tuesday 15th / 05 / 2018 เวลา 08:30:00ถึง Thursday 17th / 05 / 2018 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Tuesday 15th / 05 / 2018 เวลา 08:30:00ถึง Thursday 17th / 05 / 2018 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Tuesday 15th / 05 / 2018 เวลา 08:30:00ถึง Thursday 17th / 05 / 2018 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Monday 11th / 06 / 2018 เวลา 08:00:00ถึง Sunday 17th / 06 / 2018 เวลา 23:59:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
41081นาย ปฏิพล บัวจูม ม.4/359
39984น.ส. ธัญมน บุญมา ม.5/850
42957น.ส. วราภรณ์ ระวังศร ม.5/249
43051นาย นภัสกร รัตนะวัน ม.5/1145
42978น.ส. ชลธิชา ขันธ์เสน ม.5/541
43758น.ส. ศิริรัตน์ โพธิวัฒน์ ม.4/1040
43003น.ส. กฤติยากรณ์ สุทาวัน ม.5/736
42743ด.ช. กิตติศักดิ์ สมมุติ ม.2/1035
41103น.ส. ธันยพร ไตรบัญญัติกุล ม.4/1634
39084นาย คณาธิป ศรีวัฒนทรัพย์ ม.6/732
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011