ผู้เข้าชม 5466187 ครั้ง Online 1 คน

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Saturday 7th / 05 / 2022 เวลา 09:00:00ถึง Thursday 12th / 05 / 2022 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Saturday 7th / 05 / 2022 เวลา 09:00:00ถึง Thursday 12th / 05 / 2022 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Saturday 7th / 05 / 2022 เวลา 09:00:00ถึง Thursday 12th / 05 / 2022 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Tuesday 10th / 05 / 2022 เวลา 09:00:00ถึง Thursday 12th / 05 / 2022 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Tuesday 10th / 05 / 2022 เวลา 09:00:00ถึง Thursday 12th / 05 / 2022 เวลา 11:59:59
6ตั้งแต่ Tuesday 10th / 05 / 2022 เวลา 09:00:00ถึง Thursday 12th / 05 / 2022 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Thursday 2nd / 06 / 2022 เวลา 14:50:00ถึง Thursday 9th / 06 / 2022 เวลา 00:01:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
46742น.ส. จิดาภา นนทะวงษ์ ม.4/849
46535ด.ช. ธีรภัทร ปัดถา ม.1/1139
46787น.ส. พิไลพรรณ์ พวงสมบัติ ม.4/1325
46772น.ส. ชลธิชา ซูตเตอร์ ม.4/1023
46567ด.ญ. ศิริกาญจน์ ห้อยระย้า ม.1/1123
42898น.ส. จิราภรณ์ แสนคำ ม.6/322
42366นาย อนุวัฒน์ ภูลสวัสดิ์ ม.6/1121
46844ด.ช. สิทธิชัย ชมภู ม.4/1721
45942น.ส. ญาดานันท์ ศรีบุญเรือง ม.5/720
42512นาย วันเฉลิม โคษา ม.6/1720
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011