ผู้เข้าชม 5522060 ครั้ง Online 69 คน

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Monday 26th / 09 / 2022 เวลา 09:00:00ถึง Tuesday 27th / 09 / 2022 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Tuesday 27th / 09 / 2022 เวลา 09:00:00ถึง Wednesday 28th / 09 / 2022 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Wednesday 28th / 09 / 2022 เวลา 09:00:00ถึง Thursday 29th / 09 / 2022 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Thursday 29th / 09 / 2022 เวลา 09:00:00ถึง Friday 30th / 09 / 2022 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Friday 30th / 09 / 2022 เวลา 09:00:00ถึง Saturday 1st / 10 / 2022 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Saturday 1st / 10 / 2022 เวลา 09:00:00ถึง Sunday 2nd / 10 / 2022 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Thursday 2nd / 06 / 2022 เวลา 14:50:00ถึง Thursday 9th / 06 / 2022 เวลา 00:01:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
46455ด.ช. ปณิธาน รัศมี ม.1/910
45672ด.ช. ณัฎฐพัชร ศรีนา ม.2/910
45689ด.ช. สิรวิชญ์ รัศมี ม.2/910
45903ด.ช. พิชยะ อุตมะ ม.2/1410
46520ด.ญ. ภัทรภร อินตะนัย ม.1/109
45803ด.ญ. สุพิชชา มุขดา ม.2/119
46380ด.ช. วทัญญู โอดสันเทียะ ม.1/78
46673ด.ช. ภูริวัฒน์ พิมาทัย ม.1/148
45047ด.ช. ณฐพงศ์ อัครธีรพงศ์ ม.3/128
45075ด.ญ. มณิสรา บุษบงค์ ม.3/128
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011