ผู้เข้าชม 595838 ครั้ง Online 7 คน

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Monday 11th / 03 / 2019 เวลา 08:30:00ถึง Monday 11th / 03 / 2019 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Tuesday 16th / 10 / 2018 เวลา 08:30:00ถึง Monday 22nd / 10 / 2018 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Tuesday 16th / 10 / 2018 เวลา 08:30:00ถึง Monday 22nd / 10 / 2018 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Tuesday 16th / 10 / 2018 เวลา 08:30:00ถึง Monday 22nd / 10 / 2018 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Tuesday 16th / 10 / 2018 เวลา 08:30:00ถึง Monday 22nd / 10 / 2018 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Tuesday 16th / 10 / 2018 เวลา 08:30:00ถึง Monday 22nd / 10 / 2018 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Monday 11th / 06 / 2018 เวลา 08:00:00ถึง Sunday 17th / 06 / 2018 เวลา 23:59:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
99999ด.ช. ทดสอบ ลงทะเบียน ม.1/11
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011