ผู้เข้าชม 262202 ครั้ง Online 6 คน
 

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Monday 15th / 05 / 2017 เวลา 08:30:00ถึง Wednesday 17th / 05 / 2017 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Monday 15th / 05 / 2017 เวลา 08:30:00ถึง Wednesday 17th / 05 / 2017 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Monday 15th / 05 / 2017 เวลา 08:30:00ถึง Wednesday 17th / 05 / 2017 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Monday 15th / 05 / 2017 เวลา 08:30:00ถึง Wednesday 17th / 05 / 2017 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Monday 15th / 05 / 2017 เวลา 08:30:00ถึง Wednesday 17th / 05 / 2017 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Monday 15th / 05 / 2017 เวลา 08:30:00ถึง Wednesday 17th / 05 / 2017 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Thursday 22nd / 06 / 2017 เวลา 08:00:00ถึง Friday 30th / 06 / 2017 เวลา 23:59:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
39867นาย ภิญโญ อรบุตร ม.4/355
43053น.ส. เกวลี วงค์ศรี ม.4/1152
39691น.ส. ภัทรนิษฐ์ ยังหมัด ม.4/1041
38378นาย ปิยวัฒน์ รักษากูล ม.6/1339
43099นาย นนทกร ศิรินัย ม.4/1638
39084นาย คณาธิป ศรีวัฒนทรัพย์ ม.5/736
38022นาย วชิรวิทย์ สีหะวงษ์ ม.6/632
40225นาย อภิสิทธิ์ ผาพันธ์ ม.4/1332
39689น.ส. เพ็ญพิชชา อุระดา ม.4/832
39681น.ส. เขมิสรา วรรณบุตร ม.4/1031
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011