ผู้เข้าชม 1041176 ครั้ง Online 129 คน

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Monday 7th / 12 / 2020 เวลา 09:00:00ถึง Tuesday 8th / 12 / 2020 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Monday 19th / 04 / 2021 เวลา 09:00:00ถึง Tuesday 20th / 04 / 2021 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Tuesday 20th / 04 / 2021 เวลา 09:00:00ถึง Wednesday 21st / 04 / 2021 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Monday 7th / 12 / 2020 เวลา 09:00:00ถึง Tuesday 8th / 12 / 2020 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Wednesday 21st / 04 / 2021 เวลา 09:00:00ถึง Thursday 22nd / 04 / 2021 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Thursday 22nd / 04 / 2021 เวลา 09:00:00ถึง Friday 23rd / 04 / 2021 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Friday 24th / 07 / 2020 เวลา 09:00:00ถึง Thursday 30th / 07 / 2020 เวลา 23:59:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
42597นาย ธนกร ธรรมศิริ ม.5/736
44690ด.ช. วรปรัชญ์ กณะสุต ม.2/230
44368ด.ช. ศตายุ ครองยุทธ ม.3/1425
42660นาย ภัคพล ครูทอง ม.5/1424
44709ด.ญ. ปวริศา สมจันทร์ ม.2/224
44973ด.ช. รัชพล พลศักดิ์ ม.2/1020
42511นาย วชิระ บุญวัน ม.5/818
44203ด.ช. เจษฎาพงศ์ แก้วพวง ม.3/916
44528ด.ช. ภัทรพล ใยอิ้ม ม.3/516
42531น.ส. ปารวี เวียงอินทร์ ม.5/716
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011