ผู้เข้าชม 12511 ครั้ง Online 9 คน
 

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน


ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Friday 19th / 12 / 2014 เวลา 08:00:00ถึง Friday 19th / 12 / 2014 เวลา 12:30:00
2ตั้งแต่ Monday 27th / 10 / 2014 เวลา 08:00:00ถึง Wednesday 29th / 10 / 2014 เวลา 16:30:00
3ตั้งแต่ Monday 27th / 10 / 2014 เวลา 08:00:00ถึง Wednesday 29th / 10 / 2014 เวลา 16:30:00
4ตั้งแต่ Monday 27th / 10 / 2014 เวลา 08:00:00ถึง Wednesday 29th / 10 / 2014 เวลา 16:30:00
5ตั้งแต่ Friday 19th / 12 / 2014 เวลา 08:00:00ถึง Friday 19th / 12 / 2014 เวลา 12:30:00
6ตั้งแต่ Monday 27th / 10 / 2014 เวลา 08:00:00ถึง Wednesday 29th / 10 / 2014 เวลา 16:30:00
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Wednesday 14th / 05 / 2014 เวลา 07:00:00ถึง Friday 23rd / 05 / 2014 เวลา 23:59:00

  

  สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
39617ด.ช. ธีรดนย์ อาธิบุตร ม.1/11103
36411นาย ยงยุทธ พรรณโรจน์ ม.5/658
36409นาย ภูริชญุ์ สมยา ม.5/649
40467น.ส. กัญญาวีร์ คำบุดดี ม.4/1646
40434นาย นันทวัฒน์ ทองปั้น ม.4/1342
37664น.ส. ศศิธร จันทะศิลา ม.4/740
40426นาย ลัทธพล คำแพง ม.4/1237
38417ด.ช. กิตติภพ คำนึง ม.3/1037
37301น.ส. กุลธิดา ทรัพย์สิน ม.4/832
37954นาย กฤษณพงษ์ แป้นโสม ม.4/1632
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011