ผู้เข้าชม 5594645 ครั้ง Online 4 คน

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Tuesday 25th / 10 / 2022 เวลา 09:00:00ถึง Friday 28th / 10 / 2022 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Tuesday 25th / 10 / 2022 เวลา 09:00:00ถึง Friday 28th / 10 / 2022 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Tuesday 25th / 10 / 2022 เวลา 09:00:00ถึง Friday 28th / 10 / 2022 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Tuesday 25th / 10 / 2022 เวลา 09:00:00ถึง Friday 28th / 10 / 2022 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Tuesday 25th / 10 / 2022 เวลา 09:00:00ถึง Friday 28th / 10 / 2022 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Tuesday 25th / 10 / 2022 เวลา 09:00:00ถึง Friday 28th / 10 / 2022 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Thursday 2nd / 06 / 2022 เวลา 14:50:00ถึง Thursday 9th / 06 / 2022 เวลา 00:01:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
46803นาย ฐาธิปัตย์ จันทะหิน ม.4/1648
46888ด.ญ. พีรดา อุตะนาม ม.4/1625
45950น.ส. ภูวิตา แสงกล้า ม.5/722
46890ด.ช. จารุวิทย์ อาจหาญ ม.4/1417
46804นาย วิทยา ทิพย์สิงห์ ม.4/1617
43152นาย ปุณยวีร์ แทนคำ ม.5/816
46515ด.ญ. นงค์ปภัสสร วรงค์ ม.1/1016
46833นาย ธนากร ปรือทอง ม.4/1216
46142น.ส. จีรณา บุณโฑ ม.4/1716
45815ด.ช. นวมินทร์ หลักเพชร ม.2/1215
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011