ผู้เข้าชม 483141 ครั้ง Online 12 คน

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Monday 1st / 10 / 2018 เวลา 08:30:00ถึง Wednesday 3rd / 10 / 2018 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Tuesday 2nd / 10 / 2018 เวลา 08:30:00ถึง Thursday 4th / 10 / 2018 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Wednesday 3rd / 10 / 2018 เวลา 08:30:00ถึง Friday 5th / 10 / 2018 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Thursday 4th / 10 / 2018 เวลา 08:30:00ถึง Saturday 6th / 10 / 2018 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Friday 5th / 10 / 2018 เวลา 08:30:00ถึง Sunday 7th / 10 / 2018 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Saturday 6th / 10 / 2018 เวลา 08:30:00ถึง Monday 8th / 10 / 2018 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Monday 11th / 06 / 2018 เวลา 08:00:00ถึง Sunday 17th / 06 / 2018 เวลา 23:59:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


ÂѧäÁèÁÕà˵ؼšÒáàÅÔ¡/¡Ùé¤×¹
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011