ระบบสารสนเทศ งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

Skip Navigation Links Label

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน


ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Monday 16th / 05 / 2016 เวลา 08:00:00ถึง Wednesday 18th / 05 / 2016 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Monday 16th / 05 / 2016 เวลา 08:00:00ถึง Wednesday 18th / 05 / 2016 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Monday 16th / 05 / 2016 เวลา 08:00:00ถึง Wednesday 18th / 05 / 2016 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Monday 16th / 05 / 2016 เวลา 08:00:00ถึง Wednesday 18th / 05 / 2016 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Monday 16th / 05 / 2016 เวลา 08:00:00ถึง Wednesday 18th / 05 / 2016 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Monday 16th / 05 / 2016 เวลา 08:00:00ถึง Wednesday 18th / 05 / 2016 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Thursday 19th / 05 / 2016 เวลา 08:00:00ถึง Saturday 28th / 05 / 2016 เวลา 23:59:00

  

  สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
38417นาย กิตติภพ คำนึง ม.5/1644
41422น.ส. ภัคภร ฐานมั่นคงกุล ม.5/1544
38432นาย วิสัยทัศน์ รุ่งแสง ม.5/237
38898นาย ภณ บุญทน ม.4/1634
38436นาย สืบศักดิ์ คำแสน ม.5/634
39253น.ส. ณัฐชยา สุธรรมวิรัช ม.4/1633
38949นาย ประพล ศรีทน ม.4/1632
38061น.ส. นะทัสนัน วงค์ทวี ม.5/229
38064น.ส. สุรัตน์ธิดา หล้าธรรม ม.5/529
38295น.ส. กุลจิรา จินดาวุฒิกุล ม.5/629

กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720

สงวนลิขสิทธิ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011