ผู้เข้าชม 165551 ครั้ง Online 10 คน
 

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Monday 31st / 10 / 2016 เวลา 08:30:00ถึง Friday 4th / 11 / 2016 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Monday 31st / 10 / 2016 เวลา 08:30:00ถึง Friday 4th / 11 / 2016 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Monday 31st / 10 / 2016 เวลา 08:30:00ถึง Friday 4th / 11 / 2016 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Monday 31st / 10 / 2016 เวลา 08:30:00ถึง Friday 4th / 11 / 2016 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Monday 31st / 10 / 2016 เวลา 08:30:00ถึง Friday 4th / 11 / 2016 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Monday 31st / 10 / 2016 เวลา 08:30:00ถึง Friday 4th / 11 / 2016 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Wednesday 27th / 07 / 2016 เวลา 08:00:00ถึง Sunday 31st / 07 / 2016 เวลา 23:59:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
37428นาย ชินภัทร ไพรบึง ม.6/1033
42267น.ส. นัดทิกานต์ ชาติมนตรี ม.4/1631
42260นาย ปัณณทัต ทองสุ ม.4/1627
39529นาย พุฒิพงศ์ อิสาน ม.4/1123
38355น.ส. ปัณฑิตา โสกำบัง ม.5/1322
39321นาย กิตติ การะเกษ ม.4/1321
40510น.ส. กัลยาสิริ เตชะเศรษฐวิทย์ ม.4/1520
37284นาย ธนัฐพงษ์ ศรีพิธาธนสกุล ม.6/1019
38971น.ส. ธันย์ชนก ยอดแก้ว ม.4/1119
40597ด.ช. พีระเศรษฐ์ สมจันทร์ ม.2/218
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011