ผู้เข้าชม 5707348 ครั้ง Online 17 คน

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Monday 15th / 05 / 2023 เวลา 08:30:00ถึง Friday 19th / 05 / 2023 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Monday 15th / 05 / 2023 เวลา 08:30:00ถึง Friday 19th / 05 / 2023 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Monday 15th / 05 / 2023 เวลา 08:30:00ถึง Friday 19th / 05 / 2023 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Monday 15th / 05 / 2023 เวลา 08:30:00ถึง Friday 19th / 05 / 2023 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Monday 15th / 05 / 2023 เวลา 08:30:00ถึง Friday 19th / 05 / 2023 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Monday 15th / 05 / 2023 เวลา 08:30:00ถึง Friday 19th / 05 / 2023 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Thursday 2nd / 06 / 2022 เวลา 14:50:00ถึง Thursday 9th / 06 / 2022 เวลา 00:01:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
46893น.ส. กมลลักษณ์ บุญเงิน ม.5/1751
47577ด.ญ. สุพิชญา เกษกุล ม.4/536
46124นาย ธเนศวร บุญสิงห์ ม.6/1736
45781ด.ญ. จิณัฐตา มารยาท ม.3/1134
43379น.ส. วรัชยา อินตะนัย ม.6/1633
44163นาย ปิยะพล สร้อยทอง ม.4/830
45800ด.ญ. สุขศิริ ปราบภัย ม.3/1129
45950น.ส. ภูวิตา แสงกล้า ม.6/727
45765ด.ช. คุณากร ภูลสวัสดิ์ ม.3/1127
44027น.ส. ปภาวรินทร์ อินทา ม.5/1027
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011