ผู้เข้าชม 918349 ครั้ง Online 5 คน

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Monday 6th / 07 / 2020 เวลา 08:30:00ถึง Friday 10th / 07 / 2020 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Monday 6th / 07 / 2020 เวลา 08:30:00ถึง Friday 10th / 07 / 2020 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Monday 6th / 07 / 2020 เวลา 08:30:00ถึง Friday 10th / 07 / 2020 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Monday 6th / 07 / 2020 เวลา 08:30:00ถึง Friday 10th / 07 / 2020 เวลา 11:59:59
5ตั้งแต่ Monday 6th / 07 / 2020 เวลา 08:30:00ถึง Friday 10th / 07 / 2020 เวลา 11:59:59
6ตั้งแต่ Monday 6th / 07 / 2020 เวลา 08:30:00ถึง Friday 10th / 07 / 2020 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Friday 24th / 07 / 2020 เวลา 09:00:00ถึง Thursday 30th / 07 / 2020 เวลา 23:59:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
45265น.ส. กชกร นวลอินทร์ ม.4/1634
42521น.ส. ชนาธิป พรหมบุตร ม.4/1333
45285น.ส. ขวัญหทัย ธรรมบุตร ม.4/1130
42909น.ส. ปัฐยาณี พิกุลทอง ม.4/428
41544น.ส. มนัสนันท์ สีสัน ม.5/1527
99999นาย ทดสอบ ลงทะเบียน ม.10/725
45233น.ส. พัชรพร ไสยพันธ์ ม.4/1124
43779น.ส. ณัฐธินัน ทะวะบุตร ม.6/1323
42715นาย สิทธิรัช พรหมคุณ ม.4/1622
41487น.ส. เนรัญชรา หอมสมบัติ ม.5/1122
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011