ผู้เข้าชม 572818 ครั้ง Online 5 คน

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Tuesday 16th / 10 / 2018 เวลา 08:30:00ถึง Tuesday 6th / 11 / 2018 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Tuesday 16th / 10 / 2018 เวลา 08:30:00ถึง Monday 22nd / 10 / 2018 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Tuesday 16th / 10 / 2018 เวลา 08:30:00ถึง Monday 22nd / 10 / 2018 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Tuesday 16th / 10 / 2018 เวลา 08:30:00ถึง Monday 22nd / 10 / 2018 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Tuesday 16th / 10 / 2018 เวลา 08:30:00ถึง Monday 22nd / 10 / 2018 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Tuesday 16th / 10 / 2018 เวลา 08:30:00ถึง Monday 22nd / 10 / 2018 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Monday 11th / 06 / 2018 เวลา 08:00:00ถึง Sunday 17th / 06 / 2018 เวลา 23:59:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
39807นาย ณัฏฐกิตติ์ ศิริพรมงคล ม.5/1541
41075นาย ไชยกร ภูมิกาล ม.4/137
40701นาย วัชรชัย ผะกาแดง ม.4/132
41079นาย บวรนันท์ แดงพิบูลย์สกุล ม.4/630
43631ด.ช. ปัณณธร นามวงค์ ม.1/1327
40888นาย ชินวัตร เรือนนา ม.4/1526
40045น.ส. รสสุคนธ์ อุทัย ม.5/1625
43219ด.ญ. วนิชยา คำเหลือ ม.1/225
43704นาย วรเชษฐ์ อสิพงษ์ ม.4/624
43698น.ส. ศศิธร เวียงคำ ม.4/522
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011