ผู้เข้าชม 5306344 ครั้ง Online 2 คน

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Monday 1st / 11 / 2021 เวลา 09:00:00ถึง Wednesday 3rd / 11 / 2021 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Monday 1st / 11 / 2021 เวลา 09:00:00ถึง Wednesday 3rd / 11 / 2021 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Monday 1st / 11 / 2021 เวลา 09:00:00ถึง Wednesday 3rd / 11 / 2021 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Wednesday 3rd / 11 / 2021 เวลา 09:00:00ถึง Friday 5th / 11 / 2021 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Wednesday 3rd / 11 / 2021 เวลา 09:00:00ถึง Friday 5th / 11 / 2021 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Wednesday 3rd / 11 / 2021 เวลา 09:00:00ถึง Friday 5th / 11 / 2021 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Thursday 14th / 10 / 2021 เวลา 09:00:00ถึง Friday 22nd / 10 / 2021 เวลา 00:01:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
43639นาย สืบศักดิ์ สีหบุตร ม.4/729
46015น.ส. นาตยา ทองเลิศ ม.4/1025
43414น.ส. บุญญานุช เสนา ม.4/719
43505ด.ช. กายสิทธิ์ ศรีตระกูล ม.4/819
44488นาย ศุภวิชญ์ แก้วรักษา ม.6/1018
43274นาย ปานพัฒน์ พิชญ์ประเสริฐ ม.4/1218
42717นาย อธิบดี คำเอี่ยม ม.5/1617
43212น.ส. ปิยะนันท์ กาละเมฆ ม.4/717
42535น.ส. วิชชุดาภรณ์ วงษ์เรียนรอต ม.5/1315
43438นาย สิรวิชญ์ เอื้อสามาลย์ ม.4/1614
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011