ผู้เข้าชม 1051531 ครั้ง Online 10 คน

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Friday 14th / 05 / 2021 เวลา 09:00:00ถึง Saturday 15th / 05 / 2021 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Monday 19th / 04 / 2021 เวลา 09:00:00ถึง Tuesday 20th / 04 / 2021 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Tuesday 20th / 04 / 2021 เวลา 09:00:00ถึง Wednesday 21st / 04 / 2021 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Saturday 15th / 05 / 2021 เวลา 09:00:00ถึง Sunday 16th / 05 / 2021 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Wednesday 21st / 04 / 2021 เวลา 09:00:00ถึง Thursday 22nd / 04 / 2021 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Thursday 22nd / 04 / 2021 เวลา 09:00:00ถึง Friday 23rd / 04 / 2021 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Friday 24th / 07 / 2020 เวลา 09:00:00ถึง Thursday 30th / 07 / 2020 เวลา 23:59:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
41869นาย ปัณณธร วุฒิยา ม.6/939
42597นาย ธนกร ธรรมศิริ ม.5/736
44531น.ส. ปฐมาวดี แก้วขาว ม.6/1633
43130น.ส. ปภาดา ทองเครือมา ม.6/1133
41698น.ส. สุพรรษา แม่นยำ ม.6/1133
42042นาย จักรินทร์ บุญเฮ้า ม.6/1331
44690ด.ช. วรปรัชญ์ กณะสุต ม.2/230
41539น.ส. ปาณิศา ชิณวงศ์ ม.6/629
44462น.ส. นภัชชา สุจิตร ม.6/729
44527นาย สวีทพิส รวยรื่น ม.6/1628
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011