ผู้เข้าชม 1105965 ครั้ง Online 11 คน

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Monday 7th / 06 / 2021 เวลา 09:00:09ถึง Friday 11th / 06 / 2021 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Monday 7th / 06 / 2021 เวลา 09:00:00ถึง Friday 11th / 06 / 2021 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Monday 7th / 06 / 2021 เวลา 09:00:00ถึง Friday 11th / 06 / 2021 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Monday 7th / 06 / 2021 เวลา 09:00:00ถึง Friday 11th / 06 / 2021 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Monday 7th / 06 / 2021 เวลา 09:00:00ถึง Friday 11th / 06 / 2021 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Monday 7th / 06 / 2021 เวลา 09:00:00ถึง Friday 11th / 06 / 2021 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Friday 24th / 07 / 2020 เวลา 09:00:00ถึง Thursday 30th / 07 / 2020 เวลา 23:59:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
41869นาย ปัณณธร วุฒิยา ม.6/940
41804นาย กิตติทัศน์ มูลสมบัติ ม.6/1637
42597นาย ธนกร ธรรมศิริ ม.5/737
45546น.ส. นารีรัตน์ ไพรบึง ม.4/336
41743น.ส. ปวันรัตน์ พันธ์ผา ม.6/536
44531น.ส. ปฐมาวดี แก้วขาว ม.6/1633
41698น.ส. สุพรรษา แม่นยำ ม.6/1133
43130น.ส. ปภาดา ทองเครือมา ม.6/1133
42042นาย จักรินทร์ บุญเฮ้า ม.6/1332
41539น.ส. ปาณิศา ชิณวงศ์ ม.6/630
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011