ผู้เข้าชม 5606613 ครั้ง Online 13 คน
เลือกเทอม  
กิจกรรมที่เปิด :
รหัสกิจกรรมชื่อกิจกรรมชื่อกลุ่มย่อยเปิดรับชั้น ม.อาจารย์ผู้ควบคุม1อาจารย์ผู้ควบคุม2จำนวนนักเรียนลงทะเบียน
ก40912ว่างแนะแนว ม.ปลาย1,2,3,4,5,6น.ส. เบญจมาศ ดวงตานาย Lee บี0
 
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011