ผู้เข้าชม 1105978 ครั้ง Online 15 คน
บัญชีรายชื่อนักเรียน
เลือกข้อมูล : ระดับชั้น  : ห้อง  :
เลือกข้อมูล :
รหัสนักเรียนคำนำหน้าชื่อสกุลชั้น ม.ห้อง
45306ด.ช.คณิศรศรวิชัย11
45307ด.ช.ณัทภพธนะศรี11
45308ด.ช.ธนภัทรลิขิตวรกุล11
45309ด.ช.ปภาวินพัลวัล11
45310ด.ช.ปัญกรจินตนะกุล11
45311ด.ช.ปัณณวิชญ์กองสะดี11
45312ด.ช.ปุณณวิศว์พิชญ์ประเสริฐ11
45313ด.ช.พชรธรรมแสง11
45314ด.ช.พชรภณพริ้งเพราะ11
45315ด.ช.ภูมินันทน์บัวสิริพงษ์11
45316ด.ช.ลภัสนามโคตร11
45318ด.ช.วีรศรุตนวลศิริ11
45319ด.ช.ศุภเดชเลขาวิวัชกุล11
45320ด.ช.สิริราชต้อนรับ11
45321ด.ช.อรรถกฤตศรีสุธรรม11
45322ด.ญ.กมลพรโพธิ์ทอง11
45323ด.ญ.กฤตพรเสมอพิทักษ์11
45324ด.ญ.กัญญ์รพีพลพันธุ์11
45325ด.ญ.จงรักจันโท11
45326ด.ญ.จารุรินทร์สัจจะวรรณคุณ11
45327ด.ญ.ฎุนรีตั้งพิทักษ์ไกร11
45328ด.ญ.ณฐมนทองเครือ11
45329ด.ญ.ณัฐชานันท์พวงจันทร์11
45330ด.ญ.ณัฐทชากานต์สินธู11
45331ด.ญ.ณิชารีย์ยอดนางรอง11
45332ด.ญ.ทิตยาภรณ์ฮองต้น11
45333ด.ญ.ธารรรินเทนสิทธิ์11
45334ด.ญ.นภัสนันท์คันศร11
45335ด.ญ.พิชญาอินทฤทธิ์11
45336ด.ญ.พิชามญชุ์นิลโชติ11
45337ด.ญ.พิมพ์ธาดาป้องสอน11
45338ด.ญ.ภคมนนาควารินทร์11
45339ด.ญ.ภิชญ์ภัทราวราพฤกษ์11
45340ด.ญ.วรัชญาทองเบ้า11
45341ด.ญ.อัญชุลีชัยชาญ11
45552ด.ช.ภัทรกรชาวสพุง11

 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011