ผู้เข้าชม 743783 ครั้ง Online 78 คน
บัญชีรายชื่อนักเรียน
เลือกข้อมูล : ระดับชั้น  : ห้อง  :
เลือกข้อมูล :
รหัสนักเรียนคำนำหน้าชื่อสกุลชั้น ม.ห้อง
43918ด.ช.กษิดิศศรีวัง11
43919ด.ช.ขวัญแก้วถันทอง11
43920ด.ช.ชวนนท์มีพร้อม11
43921ด.ช.โชคชัยมกรนันท์11
43922ด.ช.ณัฐดนัยเเสงสา11
43923ด.ช.ธนรัตน์ตระการจันทร์11
43924ด.ช.ธนวัฒน์จันทสิทธิ์11
43925ด.ช.ธีทัตถนอมทรัพย์11
43926ด.ช.ธีร์ธัชช์กล่อมปัญญา11
43927ด.ช.พิชัยภูษิตสอนหอม11
43928ด.ช.พีรดนย์จุลพล11
43929ด.ช.ภูรินทร์นะวะสด11
43930ด.ช.ภูรินทร์มาลี11
43931ด.ช.หรรษาอินทร์พิมพ์11
43932ด.ช.อัครวินท์สีหะวงษ์11
43933ด.ญ.เขมณัฏฐ์วีสันเทียะ11
43934ด.ญ.ชญาน์นันท์กองแก้ว11
43935ด.ญ.ชญาน์นันท์ผิวผา11
43936ด.ญ.โชติกาอรุณโรจน์11
43937ด.ญ.ฐิติชญาน์แถวนาชุม11
43938ด.ญ.ณัฏฐ์ฏาพรสมัครสมาน11
43939ด.ญ.ณัฐชนนพรมศร11
43940ด.ญ.ณัฐธยาน์ศรีสวัสดิ์11
43941ด.ญ.ณัฐพรลำใย11
43942ด.ญ.ณัทกาญจน์พรหมทา11
43943ด.ญ.ณัทภัคอินทฤทธิ์11
43944ด.ญ.ณิชชารีย์อารยะสิทธินนท์11
43945ด.ญ.ธฤษวรรณทาสระคู11
43946ด.ญ.ธัญชนกสุขชิต11
43947ด.ญ.ธิดาศิริฺศรีโสดา11
43948ด.ญ.นรินทร์พรศรีค้อ11
43949ด.ญ.บัวชมพูแสงงาม11
43950ด.ญ.ปาณิสรารัศมี11
43951ด.ญ.ปารมีย์ขันติวารี11
43952ด.ญ.พิชญาภรกล้วยนิจ11
43953ด.ญ.ภัทรวดีมณีวงษ์11
43954ด.ญ.วิรดาบุญค้ำชู11
43955ด.ญ.ศุภิสรากุแก้ว11
43956ด.ญ.สโรชารักธง11
43957ด.ญ.สิรภัทรดอนพลัด11

 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011