ผู้เข้าชม 78854 ครั้ง Online 7 คน
 

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน


ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Thursday 14th / 05 / 2015 เวลา 08:30:00ถึง Friday 15th / 05 / 2015 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Thursday 14th / 05 / 2015 เวลา 08:30:00ถึง Friday 15th / 05 / 2015 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Thursday 14th / 05 / 2015 เวลา 08:30:00ถึง Friday 15th / 05 / 2015 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Thursday 28th / 05 / 2015 เวลา 08:30:00ถึง Thursday 28th / 05 / 2015 เวลา 16:00:00
5ตั้งแต่ Thursday 14th / 05 / 2015 เวลา 08:30:00ถึง Friday 15th / 05 / 2015 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Thursday 14th / 05 / 2015 เวลา 08:30:00ถึง Friday 15th / 05 / 2015 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Thursday 14th / 05 / 2015 เวลา 08:30:00ถึง Monday 18th / 05 / 2015 เวลา 23:59:00

  

  สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
38399น.ส. บุษบา วันเวียน ม.4/1038
37974นาย รัฐชัย นัยบุตร ม.4/836
41409น.ส. สุวันณา อินตะนัย ม.4/1630
38385นาย รัฐวิทย์ เตรียมพิทักษ์ ม.4/1228
41388นาย ธนพัฒน์ พลเหลา ม.4/1528
39467น.ส. อรยา ยอดลี ม.6/926
38296น.ส. จารุวรรณ มะวัน ม.4/424
38064น.ส. สุรัตน์ธิดา หล้าธรรม ม.4/324
41326นาย วัชรเดช โพธิ์บอน ม.4/1023
41342น.ส. วราภรณ์ เสาร์ชัย ม.4/1022
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011