ระบบสารสนเทศ งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

Skip Navigation Links Label

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน


ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Thursday 22nd / 10 / 2015 เวลา 12:00:00ถึง Saturday 24th / 10 / 2015 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Thursday 22nd / 10 / 2015 เวลา 12:00:00ถึง Saturday 24th / 10 / 2015 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Thursday 22nd / 10 / 2015 เวลา 12:00:00ถึง Saturday 24th / 10 / 2015 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Thursday 22nd / 10 / 2015 เวลา 12:00:00ถึง Saturday 24th / 10 / 2015 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Thursday 22nd / 10 / 2015 เวลา 12:00:00ถึง Saturday 24th / 10 / 2015 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Thursday 22nd / 10 / 2015 เวลา 12:00:00ถึง Saturday 24th / 10 / 2015 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Thursday 14th / 05 / 2015 เวลา 08:30:00ถึง Monday 18th / 05 / 2015 เวลา 23:59:00

  

  สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
40903ด.ช. สิทธิชัย ภูมิลำเนา ม.1/861
38217นาย กฤษฎาพันธ์ สมบัติศิริเกษ ม.4/936
38400น.ส. ปนัดดา นามมหาชัย ม.4/1331
38370นาย ชินดนัย สืบวงศ์ ม.4/128
41339น.ส. รุ่งสุนี พิมพ์ทอง ม.4/1028
38181นาย รัฐธรรมนูญ พิชัยกุล ม.4/527
41416นาย เกริกไกวัล อุ่นคำ ม.4/1527
41251นาย ศิวพงศ์ สินธุจรัญ ม.4/627
38083นาย ภัทรภณ พระอารักษ์ ม.4/325
41191น.ส. ศิริลักษณ์ อัฐแป ม.4/125

กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720

สงวนลิขสิทธิ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011