ผู้เข้าชม 848730 ครั้ง Online 5 คน

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Monday 25th / 05 / 2020 เวลา 08:00:00ถึง Monday 25th / 05 / 2020 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Friday 27th / 03 / 2020 เวลา 09:00:00ถึง Saturday 28th / 03 / 2020 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Saturday 28th / 03 / 2020 เวลา 09:00:00ถึง Sunday 29th / 03 / 2020 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Friday 1st / 05 / 2020 เวลา 09:00:00ถึง Friday 1st / 05 / 2020 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Wednesday 1st / 04 / 2020 เวลา 09:00:00ถึง Wednesday 1st / 04 / 2020 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Wednesday 1st / 04 / 2020 เวลา 09:00:00ถึง Thursday 2nd / 04 / 2020 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Wednesday 25th / 03 / 2020 เวลา 08:30:00ถึง Saturday 28th / 03 / 2020 เวลา 23:59:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
41544น.ส. มนัสนันท์ สีสัน ม.5/1527
44504นาย ธรรมธัช หล้าธรรม ม.5/1319
43779น.ส. ณัฐธินัน ทะวะบุตร ม.6/1319
43519ด.ช. วสุ พัฒนพันธุ์ ม.3/1019
44368ด.ช. ศตายุ ครองยุทธ ม.2/1419
44401นาย พลกฤต ตรีบวรรัตนะ ม.5/119
40763น.ส. ฐานิกา แซ่เล ม.6/919
44163ด.ช. ปิยะพล สร้อยทอง ม.2/818
41487น.ส. เนรัญชรา หอมสมบัติ ม.5/1118
40892นาย ธีระชัย มีมุข ม.6/518
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011