ผู้เข้าชม 743676 ครั้ง Online 112 คน

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Monday 21st / 10 / 2019 เวลา 09:00:00ถึง Tuesday 22nd / 10 / 2019 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Monday 21st / 10 / 2019 เวลา 09:00:00ถึง Tuesday 22nd / 10 / 2019 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Monday 21st / 10 / 2019 เวลา 09:00:00ถึง Tuesday 22nd / 10 / 2019 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Monday 21st / 10 / 2019 เวลา 09:00:00ถึง Tuesday 22nd / 10 / 2019 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Monday 21st / 10 / 2019 เวลา 09:00:00ถึง Tuesday 22nd / 10 / 2019 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Monday 21st / 10 / 2019 เวลา 09:00:00ถึง Tuesday 22nd / 10 / 2019 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Thursday 30th / 05 / 2019 เวลา 08:30:00ถึง Friday 31st / 05 / 2019 เวลา 23:59:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
41815นาย ปณิธาน คำหล่อ ม.4/1331
43483ด.ญ. กนกอร คงสิม ม.2/929
41643น.ส. นารีรัตน์ สิงห์เหิน ม.4/629
44483น.ส. ศศิกานต์บรรลุ บรรลุ ม.4/928
44498ด.ญ. เกวลิน นามธรรม ม.4/1127
41727น.ส. กชพร กล้าพร้อม ม.4/527
42050ด.ช. นราวิชญ์ นามวงษ์ ม.4/1322
43087นาย พรหมบัญชา จันทร์ธรรม ม.6/1522
44478นาย พยุหเกียรติ ราชเจริญ ม.4/921
44506นาย พงษ์เทพ ทรงกลด ม.4/1318
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011