งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน


ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Monday 13th / 10 / 2014 เวลา 08:00:00ถึง Friday 17th / 10 / 2014 เวลา 12:00:00
2ตั้งแต่ Monday 13th / 10 / 2014 เวลา 08:00:00ถึง Friday 17th / 10 / 2014 เวลา 12:00:00
3ตั้งแต่ Monday 13th / 10 / 2014 เวลา 08:00:00ถึง Friday 17th / 10 / 2014 เวลา 12:00:00
4ตั้งแต่ Monday 13th / 10 / 2014 เวลา 08:00:00ถึง Friday 17th / 10 / 2014 เวลา 12:00:00
5ตั้งแต่ Monday 13th / 10 / 2014 เวลา 08:00:00ถึง Friday 17th / 10 / 2014 เวลา 12:00:00
6ตั้งแต่ Monday 13th / 10 / 2014 เวลา 08:00:00ถึง Friday 17th / 10 / 2014 เวลา 12:00:00
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Wednesday 14th / 05 / 2014 เวลา 07:00:00ถึง Friday 23rd / 05 / 2014 เวลา 23:59:00

  

  สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
39617ด.ช. ธีรดนย์ อาธิบุตร ม.1/11101
36411นาย ยงยุทธ พรรณโรจน์ ม.5/657
36409นาย ภูริชญุ์ สมยา ม.5/649
40467น.ส. กัญญาวีร์ คำบุดดี ม.4/1643
40434นาย นันทวัฒน์ ทองปั้น ม.4/1342
38417ด.ช. กิตติภพ คำนึง ม.3/1037
40426นาย ลัทธพล คำแพง ม.4/1236
37664น.ส. ศศิธร จันทะศิลา ม.4/730
40416น.ส. ฐิติภรณ์ ธรรมศิริ ม.4/1130
37954นาย กฤษณพงษ์ แป้นโสม ม.4/1626
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011