งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน


ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Monday 29th / 09 / 2014 เวลา 08:00:00ถึง Wednesday 1st / 10 / 2014 เวลา 23:59:00
2ตั้งแต่ Monday 29th / 09 / 2014 เวลา 08:00:00ถึง Wednesday 1st / 10 / 2014 เวลา 23:59:00
3ตั้งแต่ Wednesday 1st / 10 / 2014 เวลา 08:00:00ถึง Friday 3rd / 10 / 2014 เวลา 23:59:00
4ตั้งแต่ Wednesday 1st / 10 / 2014 เวลา 08:00:00ถึง Friday 3rd / 10 / 2014 เวลา 23:59:00
5ตั้งแต่ Friday 3rd / 10 / 2014 เวลา 08:00:00ถึง Sunday 5th / 10 / 2014 เวลา 23:59:00
6ตั้งแต่ Friday 3rd / 10 / 2014 เวลา 08:00:00ถึง Sunday 5th / 10 / 2014 เวลา 23:59:00
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Wednesday 14th / 05 / 2014 เวลา 07:00:00ถึง Friday 23rd / 05 / 2014 เวลา 23:59:00

  

  สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
39617ด.ช. ธีรดนย์ อาธิบุตร ม.1/11101
40434นาย นันทวัฒน์ ทองปั้น ม.4/1342
40416น.ส. ฐิติภรณ์ ธรรมศิริ ม.4/1130
37664น.ส. ศศิธร จันทะศิลา ม.4/730
37301น.ส. กุลธิดา ทรัพย์สิน ม.4/824
37617น.ส. สุกัญญา เลี่ยมดี ม.4/122
40291น.ส. นิติกร พานิช ม.4/322
40353นาย อานนท์ เพ็งแจ่ม ม.4/721
37316น.ส. รังสินี ทองอินทร์ ม.4/421
40426นาย ลัทธพล คำแพง ม.4/1221
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011