ผู้เข้าชม 300978 ครั้ง Online 33 คน
 

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Monday 18th / 09 / 2017 เวลา 08:30:00ถึง Wednesday 20th / 09 / 2017 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Friday 15th / 09 / 2017 เวลา 08:30:00ถึง Sunday 17th / 09 / 2017 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Wednesday 13th / 09 / 2017 เวลา 09:00:00ถึง Friday 15th / 09 / 2017 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Tuesday 19th / 09 / 2017 เวลา 08:30:00ถึง Thursday 21st / 09 / 2017 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Saturday 16th / 09 / 2017 เวลา 08:30:00ถึง Monday 18th / 09 / 2017 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Thursday 14th / 09 / 2017 เวลา 08:30:00ถึง Saturday 16th / 09 / 2017 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Thursday 22nd / 06 / 2017 เวลา 08:00:00ถึง Friday 30th / 06 / 2017 เวลา 23:59:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
40113นาย นพนันท์ ชุปวา ม.4/1551
39695น.ส. วราภรณ์ ปราบภัย ม.4/144
43051นาย นภัสกร รัตนะวัน ม.4/1144
39658นาย ต่อพงศ์ บุญมาลา ม.4/634
40192น.ส. บุษราลินน์ ลาลุน ม.4/933
39727น.ส. กัลยาณี ผาติกิจ ม.4/333
43002นาย นเรนทร์ฤทธิ์ ปัทมะ ม.4/729
42930นาย ดนุสรณ์ วงษ์เจริญ ม.4/128
43107น.ส. วิราพร เรืองฤทธิ์ ม.4/1628
39753น.ส. จิราภา สารพล ม.4/126
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011