ผู้เข้าชม 42984 ครั้ง Online 5 คน
 

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน


ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Friday 19th / 12 / 2014 เวลา 08:00:00ถึง Friday 19th / 12 / 2014 เวลา 12:30:00
2ตั้งแต่ Monday 16th / 03 / 2015 เวลา 08:00:00ถึง Wednesday 18th / 03 / 2015 เวลา 23:00:00
3ตั้งแต่ Tuesday 17th / 03 / 2015 เวลา 08:00:00ถึง Thursday 19th / 03 / 2015 เวลา 23:00:00
4ตั้งแต่ Monday 27th / 10 / 2014 เวลา 08:00:00ถึง Wednesday 29th / 10 / 2014 เวลา 16:30:00
5ตั้งแต่ Wednesday 18th / 03 / 2015 เวลา 08:00:00ถึง Friday 20th / 03 / 2015 เวลา 23:00:00
6ตั้งแต่ Thursday 19th / 03 / 2015 เวลา 08:00:00ถึง Saturday 21st / 03 / 2015 เวลา 23:00:00
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Monday 16th / 03 / 2015 เวลา 08:00:00ถึง Thursday 16th / 04 / 2015 เวลา 23:59:00

  

  สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
39467น.ส. อรยา ยอดลี ม.6/926
37629นาย ธเนศ ศรีผกาแก้ว ม.5/221
39464น.ส. เยาวลักษณ์ สนับหนุน ม.6/919
36409นาย ภูริชญุ์ สมยา ม.6/619
39513นาย วรกานต์ โพธิวัฒน์ ม.6/1618
40468น.ส. นพรัตน์ สมอินทร์ ม.5/1618
36566นาย ติณณภพ นุเคราะห์กิจ ม.6/918
36411นาย ยงยุทธ พรรณโรจน์ ม.6/617
40525นาย วสุเทพ ชินชัย ม.6/1017
39612ด.ช. เจษฎาภรณ์ อำไพ ม.2/1116
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011