ผู้เข้าชม 208845 ครั้ง Online 7 คน
 

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Monday 20th / 03 / 2017 เวลา 08:30:00ถึง Saturday 22nd / 04 / 2017 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Monday 20th / 03 / 2017 เวลา 12:30:00ถึง Wednesday 22nd / 03 / 2017 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Tuesday 21st / 03 / 2017 เวลา 08:30:00ถึง Thursday 23rd / 03 / 2017 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Friday 21st / 04 / 2017 เวลา 08:30:00ถึง Sunday 23rd / 04 / 2017 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Thursday 23rd / 03 / 2017 เวลา 08:30:00ถึง Saturday 25th / 03 / 2017 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Friday 24th / 03 / 2017 เวลา 08:30:00ถึง Sunday 26th / 03 / 2017 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Wednesday 27th / 07 / 2016 เวลา 08:00:00ถึง Sunday 31st / 07 / 2016 เวลา 23:59:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
9999ด.ช. ทดสอบ ระบบลงทะเบียน ม.1/150
38378นาย ปิยวัฒน์ รักษากูล ม.6/1337
39084นาย คณาธิป ศรีวัฒนทรัพย์ ม.5/736
38022นาย วชิรวิทย์ สีหะวงษ์ ม.6/632
41962ด.ช. ธนกร มีพร้อม ม.2/1131
41548ด.ญ. ศุภวรรณ ศรีบุญรักษ์ ม.2/229
38898นาย ภณ บุญทน ม.5/1628
41345น.ส. อรยา ปราบวงศา ม.6/1027
41351นาย วณัฐพงศ์ อายุวงศ์ ม.6/1124
42099น.ส. พัชรี บัวศรี ม.5/124
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011