ระบบสารสนเทศ งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

Skip Navigation Links Label

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน


ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Saturday 9th / 04 / 2016 เวลา 13:00:00ถึง Monday 11th / 04 / 2016 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Thursday 24th / 03 / 2016 เวลา 08:00:00ถึง Saturday 26th / 03 / 2016 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Thursday 24th / 03 / 2016 เวลา 08:00:00ถึง Saturday 26th / 03 / 2016 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Sunday 10th / 04 / 2016 เวลา 14:10:00ถึง Tuesday 12th / 04 / 2016 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Monday 28th / 03 / 2016 เวลา 08:00:00ถึง Wednesday 30th / 03 / 2016 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Tuesday 29th / 03 / 2016 เวลา 08:00:00ถึง Thursday 31st / 03 / 2016 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Friday 25th / 03 / 2016 เวลา 06:00:00ถึง Tuesday 12th / 04 / 2016 เวลา 23:59:00

  

  สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
38417นาย กิตติภพ คำนึง ม.5/1644
41422น.ส. ภัคภร ฐานมั่นคงกุล ม.5/1544
38432นาย วิสัยทัศน์ รุ่งแสง ม.5/237
39253น.ส. ณัฐชยา สุธรรมวิรัช ม.4/1631
38436นาย สืบศักดิ์ คำแสน ม.5/630
38898นาย ภณ บุญทน ม.4/1629
41347นาย กิตติศักดิ์ ผาสุข ม.5/1128
42245น.ส. กนกวรรณ ร่วมบุญ ม.4/1526
38064น.ส. สุรัตน์ธิดา หล้าธรรม ม.5/526
40903ด.ช. สิทธิชัย ภูมิลำเนา ม.2/824

กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720

สงวนลิขสิทธิ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011