ผู้เข้าชม 262198 ครั้ง Online 2 คน
 
      รายชื่อนักเรียนในแต่ละกลุ่ม
ปีการศึกษา : รหัสวิชา : กลุ่มที่ :
เลขประจำตัวชื่อ-สกุลระดับชั้น ม.ห้องลำดับลงทะเบียน
42466ด.ช.อภิเดช รัศมี148
42500ด.ช.ธีรวัฒน์ ชิณพันธ์156
42549ด.ช.นันทยศ อบอุ่น167
42559ด.ช.อธิเมศร์ สาระฉัตรภิรมย์162
42586ด.ญ.สุพิชญา ศิลาชัย166
42684ด.ญ.วิรัณวรา ศิลารักษ์185
42747ด.ช.ชยพัทธ์ มีชัยธนกิตติ์1104
42750ด.ช.ณัฐวุฒิ มะลิซ้อน1108
42908ด.ญ.ประภานิชพิชญา ขนวน1139
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011