ผู้เข้าชม 346633 ครั้ง Online 5 คน
      รายชื่อนักเรียนในแต่ละกลุ่ม
ปีการศึกษา : รหัสวิชา : กลุ่มที่ :
เลขประจำตัวชื่อ-สกุลระดับชั้น ม.ห้องลำดับลงทะเบียน
42453ด.ช.พิทวัส ไสยจิต146
42466ด.ช.อภิเดช รัศมี142
42549ด.ช.นันทยศ อบอุ่น164
42559ด.ช.อธิเมศร์ สาระฉัตรภิรมย์163
42586ด.ญ.สุพิชญา ศิลาชัย161
42684ด.ญ.วิรัณวรา ศิลารักษ์1810
42908ด.ญ.ประภานิชพิชญา ขนวน1137
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011