ผู้เข้าชม 13175 ครั้ง Online 3 คน
 
      รายชื่อนักเรียนในแต่ละกลุ่ม
ปีการศึกษา : รหัสวิชา : กลุ่มที่ :
เลขประจำตัวชื่อ-สกุลระดับชั้น ม.ห้องลำดับลงทะเบียน
39668ด.ช.วชิรพล คนเพียร116
39673ด.ช.สืบสกุล คำแสน115
39901ด.ญ.อภิรดา สมภาค151
40496ด.ช.กษิดิศ วันสุดล155
40062ด.ช.ธีรเดช บุญหนา199
40067ด.ช.ภวิศ บุญมา198
40071ด.ช.วิมุต หลักหนองจิก197
40089ด.ญ.ธนนันท์ สมบัน193
40106ด.ช.เจษฎา เพียรหัด1108
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011