ระบบสารสนเทศ งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

Skip Navigation Links Label
      รายชื่อนักเรียนในแต่ละกลุ่ม
ปีการศึกษา : รหัสวิชา : กลุ่มที่ :
เลขประจำตัวชื่อ-สกุลระดับชั้น ม.ห้องลำดับลงทะเบียน
41708ด.ช.ณัฐชนน บุดดี161
42283ด.ช.ธนภัทร ทาอินทร์167
41760ด.ช.ธีระศักดิ์ วิชาศิลป์174
41889ด.ญ.ปัญญพร สุทนต์199
41922ด.ช.สหรัถ ประสานวัน1108
42040ด.ช.กิตติศักดิ์ วรนุช1137
42053ด.ช.ปรเมศรวร์ ดวงแก้ว1133

กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720

สงวนลิขสิทธิ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011