ผู้เข้าชม 165552 ครั้ง Online 11 คน
 
      รายชื่อนักเรียนในแต่ละกลุ่ม
ปีการศึกษา : รหัสวิชา : กลุ่มที่ :
เลขประจำตัวชื่อ-สกุลระดับชั้น ม.ห้องลำดับลงทะเบียน
41478ด.ญ.กัญญาณัฐ แก้วคำ1111
41607ด.ช.ขจรเดช วงศ์ษา148
41613ด.ช.ธนบูลย์ แก้วคำ145
41615ด.ช.ธนาธิป ชมภูพื้น146
41619ด.ช.ปานนั้น อ่อนทุม143
42283ด.ช.ธนภัทร ทาอินทร์162
41760ด.ช.ธีระศักดิ์ วิชาศิลป์1710
41867ด.ช.ปฏิพล ใยพันธ์194
41922ด.ช.สหรัถ ประสานวัน1109
42040ด.ช.กิตติศักดิ์ วรนุช1137
42053ด.ช.ปรเมศรวร์ ดวงแก้ว1131
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011