ผู้เข้าชม 95795 ครั้ง Online 4 คน
 
      รายชื่อนักเรียนในแต่ละกลุ่ม
ปีการศึกษา : รหัสวิชา : กลุ่มที่ :
เลขประจำตัวชื่อ-สกุลระดับชั้น ม.ห้องลำดับลงทะเบียน
40634ด.ญ.อาทิตยาภรณ์ ชาลี122
40735ด.ช.กรรชัย ปัททุม152
40764ด.ญ.ฐิตาภา ทะคำวงศ์153
40811ด.ญ.จิราภรณ์ อ่อนอก164
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011