ผู้เข้าชม 6344072 ครั้ง Online 5 คน
ตารางเลือกวิชา
เลือกข้อมูล : ระดับชั้น  :
เลือกข้อมูล :
รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มที่ระดับชั้น ม.ผู้สอนเปิดรับลงทะเบียนวันเรียน 1เวลาเรียน 1ห้องเรียน 1วันเรียน 2เวลาเรียน 2ห้องเรียน 2วันเรียน 3เวลาเรียน 3ห้องเรียน 3 
ก 20232ภาษาเกาหลี211/1 - 6น.ส. อนงค์รัตน์3532อังคาร08:30-10:1505205อังคารไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ก 20232ภาษาเกาหลี221/13 - 14น.ส. อนงค์รัตน์107อังคาร08:30-10:1505205ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ก 20232ภาษาเกาหลี231/7 - 12น.ส. อนงค์รัตน์2019จันทร์14:00-15:4504303ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ข 20292ภาษาเขมร211/7 - 14น.ส. จิตนภา86อังคาร08:30-10:1501203ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค 20208คณิตศาสตร์เพิ่มเติม211/7 - 12นาง จุฬาวัลย์408จันทร์14:00-15:4501201ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค 20208คณิตศาสตร์เพิ่มเติม221/7 - 12นาง จันทร์เพ็ญ400จันทร์14:00-15:4502103ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค 20208คณิตศาสตร์เพิ่มเติม231/7 - 12นาง จันทร์เพ็ญ4012อังคาร08:30-10:1502103ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค 20208คณิตศาสตร์เพิ่มเติม241/7 - 12นาง จันทร์เพ็ญ407พฤหัสบดี13:05-14:5002103ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค 20290การใช้เงิน(พิเศษ)11/1 - 14น.ส. ศศิธร11จันทร์14:00-15:45เรียนรวม1ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20262ภาษาจีน211/1 - 6น.ส. ชญาณิกานต์3737อังคาร08:30-10:1512301ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20262ภาษาจีน221/1 - 6น.ส. กฤศวรรณ3735อังคาร08:30-10:1505404ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20262ภาษาจีน231/7 - 12น.ส. ชญาณิกานต์3636จันทร์14:00-15:4509101ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20262ภาษาจีน241/7 - 12น.ส. กฤศวรรณ3636จันทร์14:00-15:4505405ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20262ภาษาจีน251/7 - 12น.ส. กฤศวรรณ3620พฤหัสบดี13:05-14:5004301ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20262ภาษาจีน261/7 - 12น.ส. กฤศวรรณ1522อังคาร08:30-10:1514101ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20262ภาษาจีน2131/13 - 14น.ส. กฤศวรรณ3027อังคาร08:30-10:1514101ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ 20272ภาษาญี่ปุ่น211/13 - 14นาย อำนาจ1010อังคาร08:30-10:1504301ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ 20272ภาษาญี่ปุ่น221/7 - 12น.ส. หทัยรัตน์4040จันทร์14:00-15:4501203ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ 20272ภาษาญี่ปุ่น241/1 - 6นาย อำนาจ3534อังคาร08:30-10:1504301ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ 20272ภาษาญี่ปุ่น251/7 - 12นาย อำนาจ4032จันทร์14:00-15:4504301ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ต 20282ภาษาเวียดนาม211/1 - 6น.ส. เพ็ญนภา3532อังคาร08:30-10:1505403ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ต 20282ภาษาเวียดนาม221/13 - 14น.ส. เพ็ญนภา1616อังคาร08:30-10:1505403ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ต 20282ภาษาเวียดนาม231/7 - 12น.ส. เพ็ญนภา88พฤหัสบดี13:05-14:5005404ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ฝ 20252ภาษาฝรั่งเศส 211/1 - 8น.ส. จิรภาภรณ์3635อังคาร08:30-10:1505204ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ฝ 20252ภาษาฝรั่งเศส 221/9 - 12น.ส. จิรภาภรณ์3926จันทร์14:00-15:4505203ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ฝ 20252ภาษาฝรั่งเศส 231/13 - 14น.ส. จิรภาภรณ์2011อังคาร08:30-10:1505204ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
พ 21248ฟุตบอล211/7 - 12นาย ทรงวุฒิ4020พฤหัสบดี13:05-14:50ฟุตบอล2ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
พ 21250ฟุตซอล211/7 - 12นาย นิเวศน์4025อังคาร08:30-10:15ยิม 2ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
พ 21250ฟุตซอล221/7 - 12นาย นิเวศน์401พฤหัสบดี13:05-14:50ยิม 2ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
พ 21262บาสเกตบอล211/7 - 12นาย ธนาศักดิ์4020พฤหัสบดี13:05-14:50บาส2ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
พ 21268เปตอง211/7 - 12นาย ธีระชัย4032อังคาร08:30-10:15เปตอง1ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
พ 21268เปตอง221/7 - 12นาย ธีระชัย4016พฤหัสบดี13:05-14:50เปตอง1ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ว 20217แรงและการเคลื่อนที่11/7 - 12น.ส. สุภรัตน์400พฤหัสบดี13:05-14:5003203ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ว 20227การดำรงชีวิตของสัตว์11/7 - 12นาง ณฐธยาน์4024อังคาร08:30-10:1503205ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ว 20259ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์11/7 - 12นาง เบ็ญจพร4039พฤหัสบดี13:05-14:5003206ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ว 20270การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์11/7 - 12นาง สุจิตรา300จันทร์14:00-15:4501303ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ว 20270การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์21/7 - 12นาง สุจิตรา303พฤหัสบดี13:05-14:5001303ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ว 20273แอนนิเมชันกราฟิก11/7 - 12น.ส. สมบูรณ์3017พฤหัสบดี13:05-14:5001301ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ว 20286การวาดการ์ตูนComic11/7 - 12น.ส. ศิริมาศ305จันทร์14:00-15:4501302ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ว 21245การสร้างเกมคอมพิวเตอร์11/7 - 12นาย สมพงค์3029อังคาร08:30-10:1501302ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
12


 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011