ผู้เข้าชม 848717 ครั้ง Online 4 คน
ตารางเลือกวิชา
เลือกข้อมูล : ระดับชั้น  :
เลือกข้อมูล :
รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มที่ระดับชั้น ม.ผู้สอนเปิดรับลงทะเบียนวันเรียน 1เวลาเรียน 1ห้องเรียน 1วันเรียน 2เวลาเรียน 2ห้องเรียน 2วันเรียน 3เวลาเรียน 3ห้องเรียน 3 
ก 20231ภาษาเกาหลี 111/1 - 14น.ส. วีรันทร์ศิตา450อังคาร10:20-12:0501204ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ข 20291ภาษาเขมร111/1 - 14น.ส. จิตนภา450อังคาร10:20-12:0502103ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ข 20291ภาษาเขมร121/1 - 14น.ส. จิตนภา450พุธ08:30-10:1501204ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค 20207คณิตศาสตร์เพิ่มเติม111/3 - 14นาง จุฬาวัลย์450อังคาร10:20-12:0502104ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค 20207คณิตศาสตร์เพิ่มเติม121/3 - 14นาง จันทร์เพ็ญ450อังคาร10:20-12:0502103ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค 20207คณิตศาสตร์เพิ่มเติม131/3 - 14นาง จุฬาวัลย์450พุธ08:30-10:1501202ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค 20215ความรู้สึกเชิงจำนวน11/1 - 1นาย จุลฌาณ100จันทร์08:30-10:1509404ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค 20215ความรู้สึกเชิงจำนวน21/2 - 2นาย จุลฌาณ100จันทร์08:30-10:1509404ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ง 21208งานประดิดประดอย111/3 - 14นาง ศศินันท์450อังคาร10:20-12:0508103ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ง 21225ช่างเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น111/3 - 14นาย วิสุทธิ์450อังคาร10:20-12:0508105ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ง 21225ช่างเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น121/3 - 14นาย วิสุทธิ์450พุธ08:30-10:1508105ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ง 21263การปลูกไม้ตัดดอก111/3 - 14นาย จำนงค์450อังคาร10:20-12:0514101ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ง 21265การขยายพันธุ์พืช111/3 - 14นาย จำนงค์450พุธ08:30-10:1514101ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20261ภาษาจีน111/1 - 14น.ส. ชญาณิกานต์450พุธ08:30-10:1512304ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20261ภาษาจีน121/1 - 14น.ส. กฤศวรรณ450พุธ08:30-10:1504301ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20261ภาษาจีน131/1 - 14น.ส. ชญาณิกานต์150อังคาร10:20-12:0504301ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20261ภาษาจีน141/1 - 1น.ส. ชญาณิกานต์150อังคาร10:20-12:0504301ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20261ภาษาจีน151/3 - 3น.ส. ชญาณิกานต์150อังคาร10:20-12:0504301ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20261ภาษาจีน161/2 - 2น.ส. กฤศวรรณ150อังคาร10:20-12:0505405ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20261ภาษาจีน171/4 - 4น.ส. กฤศวรรณ150อังคาร10:20-12:0505405ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20261ภาษาจีน181/5 - 5น.ส. กฤศวรรณ150อังคาร10:20-12:0505405ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ 20271ภาษาญี่ปุ่น111/1 - 14นาย อำนาจ450อังคาร10:20-12:0504101ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ 20271ภาษาญี่ปุ่น121/1 - 14น.ส. หทัยรัตน์450พุธ08:30-10:1504303ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ต 20281ภาษาเวียดนาม111/1 - 14น.ส. เพ็ญนภา451อังคาร10:20-12:0505305ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ต 20281ภาษาเวียดนาม121/1 - 14น.ส. เพ็ญนภา450พุธ08:30-10:1505203ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ท 20207เสริมทักษะการอ่านภาษาไทย111/3 - 14นาง อาภรณ์450อังคาร10:20-12:0505205ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ท 20207เสริมทักษะการอ่านภาษาไทย121/3 - 14นาง อาภรณ์450พุธ08:30-10:1505205ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
พ 21247ฟุตบอล111/1 - 14นาย ทรงวุฒิ450อังคาร10:20-12:05ฟุตบอล1ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
พ 21247ฟุตบอล121/1 - 14นาย ทรงวุฒิ450พุธ08:30-10:15ฟุตบอล1ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
พ 21249ฟุตซอล111/1 - 14นาย ภราดร450อังคาร10:20-12:05โดม1ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
พ 21249ฟุตซอล121/1 - 14นาย ภราดร450พุธ08:30-10:15โดม1ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
พ 21251วอลเลย์บอล111/1 - 14นาย ธีระชัย450อังคาร10:20-12:05ยิม 1ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
พ 21251วอลเลย์บอล121/1 - 14นาย ธีระชัย450พุธ08:30-10:15ยิม 1ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
พ 21257เทเบิลเทนนิส111/1 - 14น.ส. ปรีดาพร450อังคาร10:20-12:05ยิม 3ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
พ 21257เทเบิลเทนนิส121/1 - 14น.ส. ปรีดาพร450พุธ08:30-10:15ยิม 3ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
พ 21261บาสเกตบอล111/1 - 14นาย ธนาศักดิ์450อังคาร10:20-12:05บาส2ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
พ 21261บาสเกตบอล121/1 - 14นาย ธนาศักดิ์450พุธ08:30-10:15บาส2ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
พ 21267เปตอง111/1 - 14น.ส. ทัชชภร450อังคาร10:20-12:05เปตอง1ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
พ 21267เปตอง121/1 - 14น.ส. ทัชชภร450พุธ08:30-10:15เปตอง1ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ล 20241ภาษาลาว111/1 - 14นาง นริศรา450อังคาร10:20-12:0504305ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
12


 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011