ผู้เข้าชม 1105957 ครั้ง Online 11 คน
ตารางเลือกวิชา
เลือกข้อมูล : ระดับชั้น  :
เลือกข้อมูล :
รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มที่ระดับชั้น ม.ผู้สอนเปิดรับลงทะเบียนวันเรียน 1เวลาเรียน 1ห้องเรียน 1วันเรียน 2เวลาเรียน 2ห้องเรียน 2วันเรียน 3เวลาเรียน 3ห้องเรียน 3 
ก 20231ภาษาเกาหลี 111/1 - 6น.ส. วีรันทร์ศิตา2525พฤหัสบดี08:30-10:1505405ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ก 20231ภาษาเกาหลี 121/7 - 14น.ส. วีรันทร์ศิตา2020พฤหัสบดี08:30-10:1505405ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ข 20291ภาษาเขมร111/7 - 14น.ส. จิตนภา4516จันทร์13:00-14:4505405ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ข 20291ภาษาเขมร121/1 - 6น.ส. จิตนภา2517พฤหัสบดี08:30-10:1501203ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ข 20291ภาษาเขมร151/7 - 14น.ส. จิตนภา2011พฤหัสบดี08:30-10:1501203ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค 20207คณิตศาสตร์เพิ่มเติม111/1 - 14นาง จันทร์เพ็ญ4022จันทร์13:00-14:4502103ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค 20207คณิตศาสตร์เพิ่มเติม121/1 - 14นาง จุฬาวัลย์406จันทร์13:00-14:4501202ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค 20207คณิตศาสตร์เพิ่มเติม131/1 - 14นาง จันทร์เพ็ญ4038พฤหัสบดี08:30-10:1505201ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค 20207คณิตศาสตร์เพิ่มเติม141/1 - 14นาง จุฬาวัลย์4031พฤหัสบดี08:30-10:1501205ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค 20215ความรู้สึกเชิงจำนวน11/1 - 1นาย จุลฌาณ102อังคาร14:50-16:3509405ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค 20215ความรู้สึกเชิงจำนวน21/2 - 2นาย จุลฌาณ102อังคาร14:50-16:3509405ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค 20219เรขาคณิต11/1 - 1นาย ประสิทธิ์104อังคาร14:50-16:3509404ไม่มีไม่กำหนด-----ไม่มีไม่กำหนด-----Select
ค 20219เรขาคณิต21/2 - 2นาย ประสิทธิ์109อังคาร14:50-16:3509404ไม่มีไม่กำหนด-----ไม่มีไม่กำหนด-----Select
ง 21263การปลูกไม้ตัดดอก111/1 - 14นาย จำนงค์4511พฤหัสบดี08:30-10:1514101ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ง 21267การเลี้ยงไก่ไข่111/1 - 14นาย จำนงค์451จันทร์13:00-14:4514101ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20261ภาษาจีน111/1 - 1น.ส. ชญาณิกานต์1515พฤหัสบดี08:30-10:1502203ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20261ภาษาจีน121/2 - 2น.ส. กฤศวรรณ1515พฤหัสบดี08:30-10:1512301ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20261ภาษาจีน131/3 - 3น.ส. ชญาณิกานต์1514พฤหัสบดี08:30-10:1502203ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20261ภาษาจีน141/4 - 4น.ส. กฤศวรรณ1512พฤหัสบดี08:30-10:1512301ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20261ภาษาจีน151/5 - 5น.ส. ชญาณิกานต์1515พฤหัสบดี08:30-10:1502203ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20261ภาษาจีน161/6 - 6น.ส. กฤศวรรณ1515พฤหัสบดี08:30-10:1512301ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20261ภาษาจีน171/7 - 14น.ส. ชญาณิกานต์4545จันทร์13:00-14:4505204ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20261ภาษาจีน181/7 - 14น.ส. กฤศวรรณ4545จันทร์13:00-14:4505305ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ 20271ภาษาญี่ปุ่น111/7 - 14นาย อำนาจ4542จันทร์13:00-14:4504304ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ 20271ภาษาญี่ปุ่น121/1 - 6น.ส. หทัยรัตน์4747พฤหัสบดี08:30-10:1502104ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ต 20281ภาษาเวียดนาม111/7 - 14น.ส. เพ็ญนภา4531จันทร์13:00-14:4501204ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ต 20281ภาษาเวียดนาม121/1 - 6น.ส. เพ็ญนภา254พฤหัสบดี08:30-10:1512305ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ต 20281ภาษาเวียดนาม131/1 - 14น.ส. เพ็ญนภา2020พฤหัสบดี08:30-10:1512305ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ท 20207เสริมทักษะการอ่านภาษาไทย111/1 - 14นาง อาภรณ์455จันทร์13:00-14:4505205ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ท 20207เสริมทักษะการอ่านภาษาไทย121/1 - 14นาง อาภรณ์455พฤหัสบดี08:30-10:1505205ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ท 20291การตอบคำถาม(พิเศษ)11/1 - 12น.ส. วิราภรณ์11จันทร์13:00-14:45เรียนรวม3ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ท 20291การตอบคำถาม(พิเศษ)21/1 - 12นาย ศุภชัย22พฤหัสบดี08:30-10:15เรียนรวม2ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ฝ 20251ภาษาฝรั่งเศส 111/7 - 14น.ส. จิรภาภรณ์4539จันทร์13:00-14:4505404ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ฝ 20251ภาษาฝรั่งเศส 121/1 - 6น.ส. จิรภาภรณ์3434พฤหัสบดี08:30-10:1505404ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ฝ 20251ภาษาฝรั่งเศส 131/1 - 14น.ส. จิรภาภรณ์1515พฤหัสบดี08:30-10:1505404ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
พ 21247ฟุตบอล111/1 - 14นาย ทรงวุฒิ457จันทร์13:00-14:45ฟุตบอล1ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
พ 21247ฟุตบอล121/1 - 14นาย ทรงวุฒิ4514พฤหัสบดี08:30-10:15ฟุตบอล1ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
พ 21249ฟุตซอล111/1 - 14นาย ภราดร452จันทร์13:00-14:45โดม1ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
พ 21249ฟุตซอล121/1 - 14นาย ภราดร4516พฤหัสบดี08:30-10:15โดม1ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
พ 21251วอลเลย์บอล111/1 - 14นาย อรรถพล454จันทร์13:00-14:45ยิม 1ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
12


 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011