ผู้เข้าชม 743593 ครั้ง Online 111 คน
ตารางเลือกวิชา
เลือกข้อมูล : ระดับชั้น  :
เลือกข้อมูล :
รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มที่ระดับชั้น ม.ผู้สอนเปิดรับลงทะเบียนวันเรียน 1เวลาเรียน 1ห้องเรียน 1วันเรียน 2เวลาเรียน 2ห้องเรียน 2วันเรียน 3เวลาเรียน 3ห้องเรียน 3 
ก 20232ภาษาเกาหลี211/1 - 14น.ส. วีรันทร์ศิตา4541พฤหัสบดี08:30-10:1501204ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ข 20292ภาษาเขมร211/1 - 14น.ส. จิตนภา4527อังคาร10:20-12:0501204ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ข 20292ภาษาเขมร221/2 - 2น.ส. จิตนภา85พฤหัสบดี08:30-10:1501203ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ข 20292ภาษาเขมร231/3 - 3น.ส. จิตนภา32พฤหัสบดี08:30-10:1501203ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ข 20292ภาษาเขมร241/11 - 11น.ส. จิตนภา44พฤหัสบดี08:30-10:1501203ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ข 20292ภาษาเขมร251/12 - 12น.ส. จิตนภา33พฤหัสบดี08:30-10:1501203ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ข 20292ภาษาเขมร261/1 - 14น.ส. จิตนภา289พฤหัสบดี08:30-10:1501203ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค 20208คณิตศาสตร์เพิ่มเติม211/1 - 14นาง จันทร์เพ็ญ4012อังคาร10:20-12:0502104ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค 20208คณิตศาสตร์เพิ่มเติม221/1 - 14นาง จุฬาวัลย์4038อังคาร10:20-12:0501205ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค 20208คณิตศาสตร์เพิ่มเติม231/1 - 14น.ส. จำเนียร407อังคาร10:20-12:0502105ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค 20208คณิตศาสตร์เพิ่มเติม241/1 - 14นาย จุลฌาณ4040พฤหัสบดี08:30-10:1509406ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค 20208คณิตศาสตร์เพิ่มเติม251/1 - 14นาง จุฬาวัลย์4040พฤหัสบดี08:30-10:1501202ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ง 21225ช่างเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น111/1 - 14นาย วิสุทธิ์450อังคาร10:20-12:05เชื่อมไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ง 21264การปลูกไม้ตัดดอก 211/1 - 14นาย จำนงค์450อังคาร10:20-12:0514101ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ง 21266การขยายพันธุ์พืช 211/1 - 14นาย จำนงค์458พฤหัสบดี08:30-10:1514101ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20262ภาษาจีน211/1 - 14น.ส. จีน25624545อังคาร10:20-12:0504301ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20262ภาษาจีน221/1 - 14น.ส. ชญาณิกานต์4530อังคาร10:20-12:0505303ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20262ภาษาจีน231/1 - 14น.ส. กฤศวรรณ4540อังคาร10:20-12:0505405ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20262ภาษาจีน241/1 - 14น.ส. จีน25623030พฤหัสบดี08:30-10:1502105ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20262ภาษาจีน251/1 - 1น.ส. ชญาณิกานต์1312พฤหัสบดี08:30-10:1505402ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20262ภาษาจีน261/3 - 3น.ส. กฤศวรรณ1312พฤหัสบดี08:30-10:1505406ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20262ภาษาจีน291/12 - 12น.ส. ชญาณิกานต์1613พฤหัสบดี08:30-10:1505402ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20262ภาษาจีน2101/11 - 11น.ส. กฤศวรรณ1615พฤหัสบดี08:30-10:1505406ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20262ภาษาจีน2111/2 - 2น.ส. จีน2562107พฤหัสบดี08:30-10:1502105ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ 20272ภาษาญี่ปุ่น211/1 - 14น.ส. หทัยรัตน์4539อังคาร10:20-12:0505201ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ 20272ภาษาญี่ปุ่น221/1 - 14น.ส. หทัยรัตน์88พฤหัสบดี08:30-10:1505201ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ 20272ภาษาญี่ปุ่น231/1 - 1น.ส. หทัยรัตน์88พฤหัสบดี08:30-10:1505201ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ 20272ภาษาญี่ปุ่น241/2 - 2น.ส. หทัยรัตน์85พฤหัสบดี08:30-10:1505201ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ 20272ภาษาญี่ปุ่น251/3 - 3น.ส. หทัยรัตน์86พฤหัสบดี08:30-10:1505201ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ 20272ภาษาญี่ปุ่น261/11 - 11น.ส. หทัยรัตน์88พฤหัสบดี08:30-10:1505201ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ 20272ภาษาญี่ปุ่น271/12 - 12น.ส. หทัยรัตน์99พฤหัสบดี08:30-10:1505201ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ต 20282ภาษาเวียดนาม211/1 - 14น.ส. เพ็ญนภา4545อังคาร10:20-12:0502301ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ต 20282ภาษาเวียดนาม231/1 - 14น.ส. เพ็ญนภา2020พฤหัสบดี08:30-10:1512304ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ต 20282ภาษาเวียดนาม241/1 - 1น.ส. เพ็ญนภา87พฤหัสบดี08:30-10:1512304ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ต 20282ภาษาเวียดนาม251/2 - 2น.ส. เพ็ญนภา31พฤหัสบดี08:30-10:1512304ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ต 20282ภาษาเวียดนาม261/3 - 3น.ส. เพ็ญนภา71พฤหัสบดี08:30-10:1512304ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ต 20282ภาษาเวียดนาม271/11 - 11น.ส. เพ็ญนภา11พฤหัสบดี08:30-10:1512304ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ต 20282ภาษาเวียดนาม281/12 - 12น.ส. เพ็ญนภา65พฤหัสบดี08:30-10:1512304ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ท 20207เสริมทักษะการอ่านภาษาไทย111/1 - 14นาง อาภรณ์450อังคาร10:20-12:0505205ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ท 20207เสริมทักษะการอ่านภาษาไทย121/1 - 14นาง อาภรณ์452พฤหัสบดี08:30-10:1505205ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
123


 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011