ผู้เข้าชม 5606609 ครั้ง Online 9 คน
ตารางเลือกวิชา
เลือกข้อมูล : ระดับชั้น  :
เลือกข้อมูล :
รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มที่ระดับชั้น ม.ผู้สอนเปิดรับลงทะเบียนวันเรียน 1เวลาเรียน 1ห้องเรียน 1วันเรียน 2เวลาเรียน 2ห้องเรียน 2วันเรียน 3เวลาเรียน 3ห้องเรียน 3 
ก 20231ภาษาเกาหลี 111/1 - 14น.ส. วีรันทร์ศิตา450พฤหัสบดี08:30-10:15ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ข 20291ภาษาเขมร111/1 - 5น.ส. จิตนภา200อังคาร13:55-15:40-----ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ข 20291ภาษาเขมร121/6 - 14น.ส. จิตนภา250อังคาร13:55-15:40-----ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ข 20291ภาษาเขมร131/6 - 14น.ส. จิตนภา450พุธ08:30-10:15-----ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค 20207คณิตศาสตร์เพิ่มเติม111/7 - 12นาง จันทร์เพ็ญ450จันทร์13:55-15:40-----ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค 20207คณิตศาสตร์เพิ่มเติม121/7 - 12นาง จันทร์เพ็ญ450พฤหัสบดี08:30-10:15-----ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค 20207คณิตศาสตร์เพิ่มเติม141/7 - 12นาง จุฬาวัลย์450ศุกร์13:55-15:40-----ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค 20215ความรู้สึกเชิงจำนวน11/1 - 2นาย จุลฌาณ100จันทร์14:50-16:35-----ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ง 21263การปลูกไม้ตัดดอก111/7 - 14นาย จำนงค์450ศุกร์13:55-15:4014101ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20261ภาษาจีน111/1 - 6น.ส. ชญาณิกานต์400อังคาร13:55-15:40-----ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20261ภาษาจีน121/1 - 6น.ส. กฤศวรรณ400อังคาร13:55-15:40-----ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20261ภาษาจีน131/7 - 14น.ส. ชญาณิกานต์400พฤหัสบดี08:30-10:15-----ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20261ภาษาจีน141/7 - 14น.ส. กฤศวรรณ400พฤหัสบดี08:30-10:15-----ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ 20271ภาษาญี่ปุ่น111/1 - 6นาย อำนาจ400อังคาร13:55-15:40-----ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ 20271ภาษาญี่ปุ่น121/7 - 14น.ส. หทัยรัตน์400พฤหัสบดี08:30-10:15-----ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ 20271ภาษาญี่ปุ่น131/7 - 14นาย อำนาจ400พฤหัสบดี08:30-10:15-----ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ต 20281ภาษาเวียดนาม111/1 - 6น.ส. เพ็ญนภา450อังคาร13:55-15:40ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ต 20281ภาษาเวียดนาม121/7 - 14น.ส. เพ็ญนภา450พฤหัสบดี08:30-10:15ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ฝ 20251ภาษาฝรั่งเศส 111/1 - 6น.ส. จิรภาภรณ์450อังคาร13:55-15:40ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ฝ 20251ภาษาฝรั่งเศส 121/7 - 14น.ส. จิรภาภรณ์450พฤหัสบดี08:30-10:15ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ล 20241ภาษาลาว111/1 - 6นาง นริศรา250อังคาร13:55-15:40-----ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ล 20241ภาษาลาว121/7 - 14นาง นริศรา200อังคาร13:55-15:40-----ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ล 20241ภาษาลาว131/7 - 14นาง นริศรา450พฤหัสบดี08:30-10:15-----ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ว 20270การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์11/7 - 14นาง สุจิตรา300อังคาร13:55-15:4001303ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ว 20270การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์21/7 - 14นาง สุจิตรา300ศุกร์13:55-15:4001302ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ว 20273แอนนิเมชันกราฟิก11/7 - 14น.ส. สมบูรณ์300ศุกร์13:55-15:4001303ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ว 20286การวาดการ์ตูนComic11/7 - 14น.ส. ศิริมาศ300อังคาร13:55-15:4001302ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ว 21245การสร้างเกมคอมพิวเตอร์11/7 - 14นาย สมพงค์300ศุกร์13:55-15:4001301ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ศ 20233การแสดงพื้นบ้าน111/5 - 5นาย ชานนท์450จันทร์15:45-17:3012201ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ศ 20233การแสดงพื้นบ้าน121/7 - 17นาง นภาภรณ์ 500อังคาร13:55-15:4012203ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ศ 20245นาฏศิลป์111/5 - 5นาย ชานนท์450ศุกร์13:55-14:4512201ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ศ 20245นาฏศิลป์121/7 - 17นาง นภาภรณ์ 500ศุกร์13:55-15:4012203ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ส 20212ท้องถิ่นของเรา111/3 - 17นาย ประสาท400อังคาร13:55-15:40-----ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ส 20212ท้องถิ่นของเรา121/3 - 17นาย ประสาท400ศุกร์13:00-14:45-----ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect


 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011