ผู้เข้าชม 1007138 ครั้ง Online 6 คน
ตารางเลือกวิชา
เลือกข้อมูล : ระดับชั้น  :
เลือกข้อมูล :
รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มที่ระดับชั้น ม.ผู้สอนเปิดรับลงทะเบียนวันเรียน 1เวลาเรียน 1ห้องเรียน 1วันเรียน 2เวลาเรียน 2ห้องเรียน 2วันเรียน 3เวลาเรียน 3ห้องเรียน 3 
ก 20232ภาษาเกาหลี211/1 - 14น.ส. วีรันทร์ศิตา4747อังคาร10:20-12:0505202ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ข 20292ภาษาเขมร211/1 - 14น.ส. จิตนภา1414อังคาร10:20-12:0501202ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ข 20292ภาษาเขมร221/2 - 2น.ส. จิตนภา52อังคาร10:20-12:0501202ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ข 20292ภาษาเขมร231/3 - 3น.ส. จิตนภา11อังคาร10:20-12:0501202ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ข 20292ภาษาเขมร241/4 - 4น.ส. จิตนภา33อังคาร10:20-12:0501202ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ข 20292ภาษาเขมร251/5 - 5น.ส. จิตนภา1010อังคาร10:20-12:0501202ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ข 20292ภาษาเขมร261/6 - 6น.ส. จิตนภา22อังคาร10:20-12:0501202ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ข 20292ภาษาเขมร271/1 - 14น.ส. จิตนภา3532พุธ08:30-10:1501202ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค 20208คณิตศาสตร์เพิ่มเติม211/1 - 14นาง จันทร์เพ็ญ4012อังคาร10:20-12:0502103ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค 20208คณิตศาสตร์เพิ่มเติม221/1 - 14นาง จุฬาวัลย์4018อังคาร10:20-12:0501203ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค 20208คณิตศาสตร์เพิ่มเติม231/1 - 14นาง จันทร์เพ็ญ400พุธ08:30-10:1502105ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค 20208คณิตศาสตร์เพิ่มเติม241/1 - 14นาง จุฬาวัลย์409พุธ08:30-10:1501205ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ง 21264การปลูกไม้ตัดดอก 211/1 - 14นาย จำนงค์459อังคาร10:20-12:0514101ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ง 21266การขยายพันธุ์พืช 211/1 - 14นาย จำนงค์450พุธ08:30-10:1514101ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20262ภาษาจีน211/1 - 6น.ส. ชญาณิกานต์4948อังคาร10:20-12:0501205ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20262ภาษาจีน221/1 - 6น.ส. กฤศวรรณ4949อังคาร10:20-12:0504301ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20262ภาษาจีน231/7 - 14น.ส. ชญาณิกานต์4242พุธ08:30-10:1505305ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ 20262ภาษาจีน241/7 - 14น.ส. กฤศวรรณ4241พุธ08:30-10:1505404ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ 20272ภาษาญี่ปุ่น211/7 - 14นาย อำนาจ1311อังคาร10:20-12:0504104ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ 20272ภาษาญี่ปุ่น221/7 - 14น.ส. หทัยรัตน์4536พุธ08:30-10:1504302ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ 20272ภาษาญี่ปุ่น241/1 - 1นาย อำนาจ99อังคาร10:20-12:0504104ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ 20272ภาษาญี่ปุ่น251/2 - 2นาย อำนาจ77อังคาร10:20-12:0504104ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ 20272ภาษาญี่ปุ่น261/3 - 3นาย อำนาจ99อังคาร10:20-12:0504104ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ 20272ภาษาญี่ปุ่น271/4 - 4นาย อำนาจ55อังคาร10:20-12:0504104ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ 20272ภาษาญี่ปุ่น281/5 - 5นาย อำนาจ22อังคาร10:20-12:0504104ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ 20272ภาษาญี่ปุ่น291/6 - 6นาย อำนาจ88อังคาร10:20-12:0504104ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ต 20282ภาษาเวียดนาม211/1 - 14น.ส. เพ็ญนภา3020อังคาร10:20-12:0505203ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ต 20282ภาษาเวียดนาม221/1 - 14น.ส. เพ็ญนภา4746พุธ08:30-10:1505203ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ต 20282ภาษาเวียดนาม231/1 - 1น.ส. เพ็ญนภา22อังคาร10:20-12:05พบครูไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ต 20282ภาษาเวียดนาม241/2 - 2น.ส. เพ็ญนภา61อังคาร10:20-12:0505203ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ต 20282ภาษาเวียดนาม251/3 - 3น.ส. เพ็ญนภา41อังคาร10:20-12:0505203ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ต 20282ภาษาเวียดนาม261/4 - 4น.ส. เพ็ญนภา10อังคาร10:20-12:0505203ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ต 20282ภาษาเวียดนาม271/5 - 5น.ส. เพ็ญนภา65อังคาร10:20-12:0505203ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ต 20282ภาษาเวียดนาม281/6 - 6น.ส. เพ็ญนภา1514อังคาร10:20-12:0505203ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ท 20207เสริมทักษะการอ่านภาษาไทย111/1 - 14นาง อาภรณ์402อังคาร10:20-12:0505205ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ท 20207เสริมทักษะการอ่านภาษาไทย121/1 - 14นาง อาภรณ์400พุธ08:30-10:1505205ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ท 20290การบอกความต้องการ(พิเศษ)11/1 - 14น.ส. ศศิธร51พุธ08:30-10:15เรียนรวม1ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ท 20291การตอบคำถาม(พิเศษ)11/1 - 14น.ส. วิราภรณ์54อังคาร10:20-12:05เรียนรวม3ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
พ 21248ฟุตบอล211/1 - 14นาย ทรงวุฒิ4510อังคาร10:20-12:05สนาม 1ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
พ 21248ฟุตบอล221/1 - 14นาย ทรงวุฒิ452พุธ08:30-10:15สนาม 1ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
123


 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011